Ureditev počivališča

 • LOŽ
 • 0
 • -
 • 287

Ureditev počivališča za turiste in popotnike ob vstopu v Loško dolino pred naseljem Lož.Trenutno je stanje zelo klavrno in nihče ne skrbi za urejanje.

Brez marketinškega smoga!

 • Cela Slovenija
 • 4
 • -
 • 352

Splošna prepoved oglaševanja na velikih panojih, ki kazijo pokrajino, motijo mimoidoče in zastrupljajo naš um. Naj se področja, kjer bi bilo oglaševanje dovoljeno, skrcijo na minimum. Nekatere občine so take o...

DOM NA SLIVNICI

 • CERKNICA
 • 14
 • -
 • 1400

Dom na Slivnici je neizkoriščen turistični potencial občine Cerknica. Trenutno ga občina odaja v najem zasebnemu ponudniku, kar pa ne prinaša vzpodbudnih rezultatov saj dom počasi propada in ne izkorišča vseh...