Ureditev počivališča

 • LOŽ
 • 1
 • -
 • 482

Ureditev počivališča za turiste in popotnike ob vstopu v Loško dolino pred naseljem Lož.Trenutno je stanje zelo klavrno in nihče ne skrbi za urejanje.

Zahteva za zaračunavanje smeti in prekinitev vseh škodljivih izdelkov v trgovini!

 • Cerknica
 • 1
 • -
 • 826

Predlagam, da se zaračunava količine smeti po porabi... Ker zadnje čase poslušaš po novicah o problematiki plastike in preveč teh nerecikliranih smeti, kljub temu, da mi davkoplačevalci za vodo + smeti plačuje...

INFORMIRANJE

 • LOGATEC
 • 6
 • -
 • 390

Glede na zadnje izkušnje (žled, pitna voda itd.) ugotavljam, da v Logatcu nimamo ustrezno vzpostavljenih komunikacijskih kanalov, ki bi dosegli vse prebivalce. Poleg tega nimamo nobenih preglednih informacij o dogaj...