Ureditev počivališča

 • LOŽ
 • 1
 • -
 • 447

Ureditev počivališča za turiste in popotnike ob vstopu v Loško dolino pred naseljem Lož.Trenutno je stanje zelo klavrno in nihče ne skrbi za urejanje.

Plovbni režim Cerkniško jezero

 • Cerkniško jezero
 • 5
 • -
 • 1094

Spoštovani, pred dobrima dvema letoma, je bil sprejet odlok o plovbnem režimu na Cerkniškem jezeru. Po dveh letih je stopil v veljavo člen, ki določa, da mora imeti podjetje, ki izposoja kanuje v ponudbi tudi ...

INFORMIRANJE

 • LOGATEC
 • 6
 • -
 • 373

Glede na zadnje izkušnje (žled, pitna voda itd.) ugotavljam, da v Logatcu nimamo ustrezno vzpostavljenih komunikacijskih kanalov, ki bi dosegli vse prebivalce. Poleg tega nimamo nobenih preglednih informacij o dogaj...