DOM NA SLIVNICI

 • CERKNICA
 • 14
 • -
 • 1409

Dom na Slivnici je neizkoriščen turistični potencial občine Cerknica. Trenutno ga občina odaja v najem zasebnemu ponudniku, kar pa ne prinaša vzpodbudnih rezultatov saj dom počasi propada in ne izkorišča vseh možnosti, ki jih ponuja.
Moj predlog je sledeč. Dom na Slivnici bi moral upravljati Notranjski regijski park, kot neke vrste nosilec turizma v Občini Cerknica. V samem domu, ki bi bil nujno potreben temeljite obnove bi se uredilo prenočitvene kapacitete (hostel, bed and breakfast, COŠD...). V domu bi se uredilo tudi muzejsko sobo namenjeno predstavitvi lokalnih šeg in navad pa tudi zgodovinskih pravljic, ki se prepletajo okoli Slivnice. Nadalje bi v okolici uredili naravoslovno učno pot in muzej na prostem. Razmisliti bi veljalo tudi o ponovni vzpostavitvi smučišča na "Zatrepih", ki bi celovito zaokrožil ponudbo doma na Slivnici. Na ta način bi lahko uveljavili model iz katerega bi dom na Slivnici črpal sredstva za lastno obnovo in vzdrževanje. Tako bi lahko hkrati povečali turistično ponudbo in razbremenili občino Cerknica dodatnih stroškov.

Projekt Zero Waste

 • Občina Cerknica
 • 8
 • -
 • 420

Projekt Zero Waste se po celi Sloveniji in tudi v tujini že leta izkazuje kot izjemen potencial ohranjanja okolja ter hkrati kot odlična ekonomska priložnost za zmanjšanje finančne obremenitve občanov na področ...

Plovbni režim Cerkniško jezero

 • Cerkniško jezero
 • 5
 • -
 • 833

Spoštovani, pred dobrima dvema letoma, je bil sprejet odlok o plovbnem režimu na Cerkniškem jezeru. Po dveh letih je stopil v veljavo člen, ki določa, da mora imeti podjetje, ki izposoja kanuje v ponudbi tudi ...