Projekt Zero Waste

 • Občina Cerknica
 • 8
 • -
 • 557

Projekt Zero Waste se po celi Sloveniji in tudi v tujini že leta izkazuje kot izjemen potencial ohranjanja okolja ter hkrati kot odlična ekonomska priložnost za zmanjšanje finančne obremenitve občanov na področju dajatev za komunalo. K projektu sedaj pristopa vedno več slovenskih občin, rezultati pa so izjemno spodbudni in pripomorejo ne samo k zmanjšanju količine predelanih odpadkov, temveč tudi k boljši ozaveščenosti ter ohranjanju narave, kar dokazuje študija Občine Vrhnika, ki je eden vzorčnih primerov tega projekta.

Prepričan sem, da je potrebno čimprej pristopiti k projektu Zero Waste, saj to lahko predstavlja način zmanjšanja pretiranih stroškov za komunalne storitve.

DOM NA SLIVNICI

 • CERKNICA
 • 14
 • -
 • 1626

Dom na Slivnici je neizkoriščen turistični potencial občine Cerknica. Trenutno ga občina odaja v najem zasebnemu ponudniku, kar pa ne prinaša vzpodbudnih rezultatov saj dom počasi propada in ne izkorišča vseh...

Pustne prireditve v Cerknici - Odlok

 • Cerknica
 • 10
 • -
 • 912

IDEJA Z odlokom bi zagotovili dolgoročni razvoj pustnih prireditev v občini Cerknica. Pustne prireditve v Cerknici imajo širši pomen za razvoj turizma v naših krajih, ter za prepoznavnost in razvoj občine nas...