NA KOLO ZA ZDRAVO TELO

 • LOGATEC
 • 9
 • -
 • 687

Popiše naj se vse obstoječe kolesarske poti v občini (tako po mestu kot tudi širše).
Usmeritve:
• Ureditev kolesarskih poti od Dolenjega do Gorenjega Logatca. Iskanje rešitev za prilagoditev kolesarskih poti. Sedanje stanje s številnimi dovozi (ter posledičnimi »hribčki«) je neprimerno za razvijanje kolesarske kulture v Logatcu. Poleg tega je nujno, da se iz kolesarskih poti odstranijo vsi cestno-prometni znaki (na nekaterih lokacijah so neprimerno umeščeni na kolesarske poti in pločnike).
• Ureditev rekreativnih kolesarskih poti. Ponovna aktivna oživitev Logaške kolesarske transverzale – tudi v smislu turizma in enodnevnih izletov
• Celostna zasnova Logatca in okolice v smislu kolesarjem prijaznega mesta
• Postavitev varnih kolesarnic po občini (predvsem ob avtobusnih postajališčih)

INFORMIRANJE

 • LOGATEC
 • 6
 • -
 • 390

Glede na zadnje izkušnje (žled, pitna voda itd.) ugotavljam, da v Logatcu nimamo ustrezno vzpostavljenih komunikacijskih kanalov, ki bi dosegli vse prebivalce. Poleg tega nimamo nobenih preglednih informacij o dogaj...

Parkirišče v bližini cestninske postaje

 • Logatec
 • 8
 • -
 • 1748

Logatec je vstopno mesto na avtocesto z relativno veliko področje Notranjske. Poleg lokalnih prebivalcev se tu na AC vključujejo tudi prebivalci okoliških krajev (Idrija, Hotedršica, Godovič, Grčarevec, Rovte, L...