Pustne prireditve v Cerknici - Odlok

 • Cerknica
 • 10
 • -
 • 856

IDEJA

Z odlokom bi zagotovili dolgoročni razvoj pustnih prireditev v občini Cerknica. Pustne prireditve v Cerknici imajo širši pomen za razvoj turizma v naših krajih, ter za prepoznavnost in razvoj občine nasploh.

Pustno društvo Cerknica je bilo ustanovljeno z namenom organizirati, predstavljati in ohranjevati pustne običaje in navade s poudarkom na notranjsko etnografijo in legende. Izvedba vsakoletnih pustnih prireditev je ena izmed osrednjih kulturno turističnih prireditev na Notranjskem in organizacija teh prireditev je ena glavnih nalog Pustnega društva Cerknica.

Predlagam, da se za zagotovitev razvoja tovrstnih prireditev sprejme odlok, ki bo Pustnemu društvu Cerknica omogočal, da bo prireditve razvijal ne glede na politično situacijo in interes politične opcije, ki bo vodila občino.

USMERITVE ZA SPREJEM ODLOKA

• Občina Cerknica opredeli pustne prireditve, kot pomembne za razvoj kraja in regije
• Občina Cerknica omogoči Pustnemu društu Cerknica organizacijo pustnih prireditev, ter se obveže in sprejme zavezo, da bo prireditve tehnično in finančno podpirala vsako leto
• Pustno društvo lahko v času prireditev podeli koncesijo za posamezno prireditev drugemu organizatorju (npr. sobotna pustna zavava ipd.)
• Občina Cerknica organizatorju pustnih prireditev v času le teh, dovoli uporabo vseh javnih površin (lahko se podrobno opredeli katere, npr. igrišča, športna dvorana in druge javne površine)
• Občina Cerknica z odlokom zagotovi minimalno proračunsko postavko, ki jo nameni organizaciji pustnih prireditev
• Odlok naj omogoča, da gostinskim obratom, ki zaprosijo za podaljšani delovni čas ali organizacijo prireditve v tem času, ugodi (definiramo do katere ure – npr. v soboto do 5. ure zjutraj, med tednom do 3. ure zjutraj…)
• Občina Cerknica se zaveže, da bo organizatorju omogočila ustrezne odločbe v najhitrejšem možnem času v kolikor bo to potrebno in izvedljivo (npr. zapore cest ipd.)
• In druge zadeve, katere bi prepoznali kot pomembne v javni razpravi pred sprejemom odloka

Zahteva za zaračunavanje smeti in prekinitev vseh škodljivih izdelkov v trgovini!

 • Cerknica
 • 1
 • -
 • 826

Predlagam, da se zaračunava količine smeti po porabi... Ker zadnje čase poslušaš po novicah o problematiki plastike in preveč teh nerecikliranih smeti, kljub temu, da mi davkoplačevalci za vodo + smeti plačuje...

Prehod za pešce

 • Logatec
 • 5
 • -
 • 380

Cesta, ki poteka mimo Hoferja je zelo prometna in ima na odseku, kjer jo prečkajo številni pešci omejitev 70km/h. Občina naj se nemudoma zavzame in izvrši vse svoje pristojnosti in pritiske na državne organe z...