Pogoji uporabe in Pravila spletnega mesta zelenosrce.si

Uvod

Spletno mesto zelenosrce.si je namenjeno pošiljanju predlogov, pobud in idej za spremembo ali izboljšanje določenih področij ali zadev povezanih z Notranjsko regijo. Prav tako je namenjeno spodbujanju uporabnikov k izmenjavi mnenj in vključitvi prebivalcev Notranjske v oblikovanje lokalnih politik.

Opis orodja

Orodje omogoča medsebojno izmenjavo individualnih stališč, pogledov in mnenj o javnih temah, ki jih določijo uporabniki sami. Ti lahko opredelijo in podrobneje predstavijo vsebinsko problematiko, ki v Notranjski regiji po njihovem mnenju ni primerno urejena, hkrati pa navedejo predlog za njeno ureditev. Vsi predlogi, ki so pripravljeni v skladu s Pravili spletnega mesta zelenosrce.si, so javno objavljeni. Drugi uporabniki lahko predloge komentirajo ali predlagajo njihove popravke. O predlogu se lahko tudi glasuje.

Skrbnik in moderator spletnega mesta zelenosrce.si je stranka Naša Notranjska.

Sprejem pravil

Obiskovalec spletnega mesta zelenosrce.si z uporabo, brskanjem in zlasti s podajanjem predlogov sprejema Pravila spletnega mesta zelenosrce.si. S tem se obiskovalec najprej zaveže, da bo ob podajanju in komentiranju predlogov spoštoval etične in moralne standarde, kar zlasti pomeni, da:

  • ne bo objavljal vsebin, ki bi spodbujale k spolni, rasni, narodnostni ali verski nestrpnosti ali h kakršnikoli obliki diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin posameznikov;
  • ne bo objavljal vsebin, ki bi kršile ali posegle v osebnostne pravice tretjih oseb;
  • ne bo objavljal groženj, ne bo se izražal slabšalno, prostaško, poniževalno ali žaljivo;
  • ne bo objavljal avtorskih del, za katere nima avtorskih pravic, in orodja ne bo uporabil za distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe.

Obiskovalec se nadalje zaveže, da:

  • ne bo objavljal oglaševalskih sporočil ali kako drugače izrabljal orodja v komercialne, protipravne ali kakršne koli druge namene kakor tiste določene v Pravilih;
  • ne bo navajal lažnih ali zavajajočih podatkov;
  • se ne bo predstavljal oziroma se izdajal za kakšno drugo osebo;
  • ne bo objavljal velikega števila nesmiselnih sporočil/komentarjev v zelo kratkem obdobju.

Skrbnik spletnega mesta zelenosrce.si obiskovalce izrecno opozarja, da imajo objavljeni nezakoniti oz. protipravni zapisi obiskovalcev (v besedi, sliki ali s spletno povezavo) zanje lahko tudi posledice v obliki kazenskih in civilnopravnih sankcij.

Vpis predloga

Vsi obiskovalci spletnega mesta zelenosrce.si lahko prosto spremljajo objavljene vsebine, objavljajo pobude, jih komentirajo in o njih glasujejo.

Obiskovalci lahko na spletnem mestu opozorijo na po njihovem mnenju, neustrezno veljavno ureditev določenega področja ali zadeve, hkrati pa predlagajo ustrezno rešitev.

Vsak predlog je sestavljen iz naslova, ki ustrezno povzame njegovo vsebino, slike ter iz jasnega in jedrnatega besedila, ki izrecno navaja želeno spremembo ureditve zadeve.

Vsebine, za katere moderator presodi, da so v nasprotju s temi Pravili ali kršijo osnovna načela medosebnega spoštovanja in ravni komunikacije, ne bodo objavljene oziroma bodo iz objave odstranjene.

Vsak obiskovalec lahko predloži predlog, ki ga moderator spletnega orodja, če presodi, da je skladu s temi Pravili, objavi.

Če predlog ni skladen z Pravili, ga moderator zavrne. Če Pravila tako zahtevajo (zaradi groženj, poniževalnega izražanja, …), bo vsebina predloga v celoti ali deloma skrita.

Če moderator predlog zavrne, lahko predlagatelju svetuje, kako naj ga ustrezno popravi oz. dopolni, da bo v skladu s Pravili.

Komentiranje

Vsi obiskovalci lahko predloge komentirajo in prispevajo konstruktivne ideje za njihovo spremembo oziroma dopolnitev.

Vsi komentarji se objavijo v realnem času, torej brez predhodne potrditve moderatorja spletnega mesta. Uporabnik mora ob oblikovanju vsebine komentarja spoštovati ta Pravila.

Komentarji, ki so v nasprotju s Pravili, bodo odstranjeni. Moderator si pridržuje pravico odstraniti tudi komentarje, ki niso povezani z vsebino predloga.

Splošno

Moderator spletnega orodja si pridržuje pravico, da v skladu z lastno presojo ali na predlog avtorja predlog ali komentar kadarkoli izbriše.

Moderator spletnega mesta zelenosrce.si sicer spremlja vaše objave, a zanje ne prevzema odgovornosti. Ima pravico, a ne dolžnost, da kadar koli odstrani vsebino ali povezave na vsebino, ki je v nasprotju s Pravili. Odgovornost za vsebino vseskozi nosi oseba, ki jo je objavila. Kot odgovornega uporabnika vas naprošamo, da moderatorja spletnega mesta opozorite na neprimerne vsebine, objavljene na zelenosrce.si.

Informacije, objavljene na zelenosrce.si, uporabljate na lastno odgovornost. Le odgovori uporavljalca spletnega mesta zelenosrce.si so lahko razumljeni kot uradna sporočila. Vse druge objave so nepreverjena osebna mnenja registriranih uporabnikov orodja.